Website aanpassing

Waarde leden en bezoekers,

De website heeft weer een kleine aanpassing ondergaan. Er is namelijk een extra tabblad toegevoegd, te weten winkel. Hier worden de cd’s aangeboden welke momenteel via de imms te verkrijgen zijn. Aangezien dit nieuw is, kan het zijn dat er nog enkele kinderziektes in zitten. Mocht u er één tegenkomen dan horen wij dit graag. Dit beste doen middels een bericht aan de secretaris.