Beeld en geluid

Film militaire muziek in Nederland

IMMS Holland Mars

Als erkentelijkheid voor onze betrokkenheid bij een passende viering van 200 jaar militaire muziek werd onze IMMS Holland mars gespeeld in de finale van de Nationale taptoe Rotterdam 2019

IMMS Holland Mars