Introductie en historie van Defilé

Van Nieuwsbrief naar Defilé”

Zoals elke vereniging of stichting heeft ook de Nederlandse afdeling van de IMMS een eigen periodiek, bij ons in de volksmond ‘het blad’ of ‘ons blad’ genoemd. In september van 1981 zag de eerste uitgave van “Nederlands Nieuws” het daglicht onder eindredacteurschap van John Kroes.

In deze uitgave werd aandacht besteed aan wat de IMMS inhoudt, was er een componistenportret van Willy Schootemeijer en was er veel platennieuws. Het betrof in totaal 7 gestencilde A4-tjes. Al gauw groeide de inhoud van het blad met artikelen over het heden en verleden van de muziek in Nederland en daarbuiten, verslagen van concerten en taptoes en er kwam een evenementenagenda. In september 1987 kwam er een nieuwe eindredacteur, Rob Ouwens. Tegelijk kreeg het blad een ander formaat, namelijk echt boekje op A5-formaat. Verantwoordelijk hiervoor was Drukkerij Tjerk de Haan uit Sneek, welke als grote sponsor optreedt voor het blad en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doet! Daarnaast kreeg het boekje een prachtige en herkenbare voorkant. Het handwerk voor de eindredacteur bleef bestaan. De computer had toen nog niet zijn intrede gedaan en aldus moesten alle bladzijden foutloos getypt worden; voorwaar een heidens karwei waar veel tijd in ging zitten, maar met de genoegdoening dat vele mensen het zouden lezen. Er kwamen ook bijzondere uitgaves, zoals een tweedelige serie over de geschiedenis van de Royal Marines Bands, waarvoor de eindredacteur speciaal naar het Royal Marines Museum in Portsmouth in Engeland afreisde, en een speciaal boekje naar aanleiding van de 50e editie met een compleet Compact Disc-overzicht van alle tot dan verschenen Cd’s van de Nederlandse en Belgische orkesten.

In maart 1993 kwam er wederom een grote verandering. Het blad ging over op A4-formaat. Daarnaast werd het blad nu ook gemaakt in samenwerking met de Belgische Afdeling van de IMMS, met Francis Pieters, die de kopij voor België aanleverde. De naam werd daarom ook veranderd “Nederlands-Belgisch Nieuws”. Voor de technische ondersteuning kwam Kees Westerkamp de redactie te hulp. De computer deed zijn intrede! Het blad kreeg een fantastische impuls dankzij zijn medewerking. De opmaak werd veel mooier en er konden nu ook foto’s en tekeningen geplaatst worden. Maart 1996 nam Friso Scheltema de Heere van SDH Vormgeving de taak van Kees over. En het blad werd nog fraaier. Er werd bij de eindafwerking, voordat het blad naar de drukkerij ging, letterlijk tot diep in de nacht doorgewerkt. Want ook Friso deed alles als vrijwilliger. Tot slot nam in 1998 Drukkerij Tjerk de Haan de volledige vormgeving en afwerking van het blad over. En ook nu weer met telkens een fantastisch resultaat. Bij de 75e uitgave kwam er een nieuwe titelpagina met als nieuwe naam “Defilé”. De samenwerking met België stopte. Vanaf 2001 schrijft de Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht een column in het blad, iets wat “Defilé” nog meer aanzien geeft. Na ruim 16 jaar eindredacteur te zijn geweest. stopt Rob Ouwens met zijn eindredacteurschap. Het werd tijd voor iemand anders, alhoewel hij wel verbonden blijft als redacteur. Zijn opvolger werd Francis Pieters en in 2004 nam Johan de Vroe deze taak weer over. Een prachtige toevoeging in het blad vond plaats in 2003, toen er voor het eerst kleurenfoto’s werden geplaatst.
En zo verschijnt in juni 2006, bij het 25-jarig bestaan van de Nederlandse afdeling van de IMMS, de 100e editie van Defilé. Een blad dat niet meer weg te denken is binnen de wereld van de liefhebbers en beoefenaars van de militaire muziek. Een blad dat door iedereen die eraan heeft meegewerkt met liefde, voor de militaire muziek, is gemaakt. Dit blad is en blijft de verbindende schakel van onze vereniging. Moge er nog vele prachtige uitgaven van “Defilé uitkomen!

En 15 jaar later (2020) is het eindredacteurschap van Defilé over gegaan van Johan de Vroe naar Erwin Voorhaar. Volgens Johan was dit nodig om. zo schrijft hij; “…want dit bijzondere blad verdient jong elan en nieuwe accenten.” Erwin zal de meeste van u niet onbekend zijn, ter meer omdat hij in 2006 tijdens het verschijnen van het Jubileum boek al eens de eindredactie heeft mogen verzorgen. Hij schrijft bij zijn introductie in de eerste Defilé onder zijn eindredactie: “Maar ik hou wel van wat ‘omwoelen’ hier en daar…. in ons mooie periodiek zal er dus altijd ruimte zijn voor inzichten, meningen, belevenissen en herinneringen. Daarmee wil ik gaan werken en ik hoop dat jullie me als trouwe lezers hierin zullen steunen!” Nou volgens mij gaat dat wel aardig momenteel.