Over IMMS

LIEFHEBBER VAN MILITAIRE MUZIEK?

Bent u geïnteresseerd in één of meer van de vele facetten van militaire muziek? Bijvoorbeeld de historie van militaire orkesten, internationale militaire taptoes, Engelse marsen, muzikantenuniformen of CD’s en DVD’s?

Dan bent u bij de IMMS helemaal aan het goede adres. Deze afkorting staat voor de International Military Music Society, de club waarin ruim 1600 liefhebbers van militaire muziek zijn verenigd.

WERELDWIJDE ORGANISATIE
De IMMS heeft afdelingen in meer dan 40 landen, zoals Nederland, Engeland, Frankrijk en de USA. Alle hebben zij tot doel “het bevorderen van de belangstelling voor militaire muziek” en het “uitwisselen van gegevens” onder de leden. De IMMS verenigt niet alleen liefhebbers, voor wie militaire muziek een hobby is, maar ook beroepsmatig betrokkenen, zoals dirigenten, muzikanten en componisten.

Leden ontvangen twee tijdschriften. De Nederlandse afdeling geeft het kwartaalblad “Defilé” uit. Hierin staan achtergrondartikelen, CD-nieuws, evenementenagenda etc. Het Engelstalige tijdschrift “Band International” verschijnt 3 maal per jaar en beslaat de militaire muziek over de hele wereld.

ACTIVITEITEN IMMS NEDERLAND
Het jaarprogramma van de Nederlandse afdeling bestaat onder meer uit bezoeken aan alle eigen militaire muziekkorpsen, lezingen, ruilbeurzen en films. Ook buitenlandse groepsreizen staan jaarlijks op het programma. Zo werden er de laatste jaren bezoeken gebracht aan Das Musikkorps der Bundeswehr in Duitsland, de meiparade in Sint Petersburg en een internationale taptoe in Warschau.

CONTRIBUTIE
De Nederlandse IMMS-afdeling is een stichting voor het algemeen nut (ANBI), waarvan u voor € 50,00 per jaar donateur bent, met de mogelijkheid tot deelname aan alle activiteiten en toezending van “Defilé”, “Band International” en de digitale nieuwsbrief met actuele informatie.

U kunt ook kiezen voor alleen een abonnement op “Defilé” voor € 35,00 per jaar, zonder mogelijkheid tot deelname aan de activiteiten.

Aanmelden als lid? Klikt u dan op: Aanmelden